Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Verdiepingscursus ‘Omgevingsplan’ voor overheden


Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 wordt een nieuw instrument geïntroduceerd waarin regels worden gesteld over de fysieke leefomgeving: het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan gaat het huidige bestemmingsplan vervangen.

Graag nodigen wij u uit voor de verdiepingscursus ‘Omgevingsplan’ op donderdag 13 februari a.s. op ons kantoor in Zwolle. Deze cursus wordt verzorgd door Matthias Kruisselbrink en Mark Tunnissen, advocaten en specialisten omgevingsrecht bij Nysingh. Matthias en Mark verzorgen regelmatig cursussen op het gebied van omgevingsrecht.

Onderwerpen

Tijdens de verdiepingscursus wordt ingegaan op de inhoud van het omgevingsplan en het overgangsrecht. Ook is er veel ruimte voor het beantwoorden van vragen en leert u meer over de volgende onderwerpen:

  • welke regels moeten en welke regels mogen (niet) in het omgevingsplan worden opgenomen?;
  • de procedure tot vaststelling en aanpassing van het omgevingsplan;
  • onderzoeklasten en uitvoerbaarheid;
  • wat houdt de bruidsschat in?;
  • transitiefase vanaf de inwerkingtreding omgevingswet;
  • overgangsrecht voor lopende bestemmingsplanprocedures;
  • overgangsrecht in het omgevingsplan.

Na het volgen van deze cursus weet u het antwoord op veel gestelde vragen over het omgevingsplan zodat u snel en adequaat kunt werken.

Programma

13:45 – 14:00 Ontvangst
14:00 – 15:15 Inhoudelijk deel
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Behandeling casus
16:30 – 17:00 Borrel met hapje

PO-punten

U ontvangt 2 PO-punten voor deelname aan deze cursus.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze verdiepingscursus bedragen € 225 (excl. BTW) per persoon. U ontvangt na uw aanmelding een factuur op het door u opgegeven factuuradres.


Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Alie Hissink:
M: alie.hissink@nysingh.nl | T: 088 752 00 37

Terug naar Nysingh Academy