Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Verdiepingscursus voor overheden ‘Actualiteiten bestemmingsplannen’


Het ruimtelijke ordeningsrecht is volop in beweging en blijft zich ontwikkelen. Niet alleen door de komst van de Omgevingswet, maar ook door de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) over de uitleg en toepassing van wettelijke voorschriften. De afgelopen periode zijn door de Afdeling diverse uitspraken gedaan met betrekking tot (het afwijken van) bestemmingsplannen die voor de dagelijkse overheidspraktijk van belang zijn.

Op donderdag 20 september a.s. verzorgt Mark Tunnissen, advocaat en gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht, de verdiepingscursus ‘Actualiteiten bestemmingsplannen’. Mark is lid van onze Marktgroep Overheid en geeft regelmatig cursussen over dit en andere onderwerpen uit de bestuursrechtpraktijk.

Onderwerpen

Tijdens de cursus leert u meer over de volgende onderwerpen:

Verdiepingscursus actualiteiten bestemmingsplannen

  • Uitleg van regels en begrippen in bestemmingsplannen;
  • Onbenutte uitwerkingsplichten en wijzigingsbevoegdheden in relatie tot de (harde) plancapaciteit;
  • Toepassing van de kruimelgevallenlijst;
  • Wanneer is er sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject?

Het inhoudelijke deel behandelt Mark aan de hand van recente jurisprudentie met voor u interessante voorbeelden uit de praktijk die betrekking hebben op bestemmingsplannen en de kruimelgevallenlijst. Ook is er tijdens de cursus ruimte voor het delen van ervaringen en het beantwoorden van vragen.

Na het volgen van deze cursus bent u up-to-date zodat u snel en adequaat kunt handelen.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze verdiepingscursus bedragen € 225 (excl. BTW) per persoon.

Programma

13:30 – 13:45 Ontvangst
13:45 – 15:00 Inhoudelijk deel
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 16:30 Vervolg inhoudelijk deel
16:30 – 17:00 Borrel met hapje

Aanmelden

Wilt u deze cursus bijwonen dan kunt u zich hier aanmelden. Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 13 september a.s.

Locatie

De cursus vindt plaats op ons kantoor in Arnhem aan de Velperweg 10.


Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Denise van der Ende:
M: denise.vanderende@nysingh.nl | T: 026 357 57 19

Terug naar Nysingh Academy