Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Verdiepingscursus | Privacy in het sociaal domein


Op dinsdag 17 september verzorgen Carola van Andel en Maarten van Nijendaal, advocaten en specialisten privacyrecht, de verdiepingscursus ‘Privacy in het sociaal domein’. Carola en Maarten zijn lid van onze Marktgroep Overheid.

Onderwerpen

Voorafgaand en na verlening van een maatwerkvoorziening spelen diverse privacyrechtelijke vraagstukken. Aan de hand van een casus en uw dagelijkse praktijk worden deze vraagstukken nader toegelicht. U leert meer over de volgende onderwerpen:

  • Welke vragen mag u stellen?
  • Welke persoonsgegevens mag u verwerken/ delen met andere hulpverleners?
  • Wat zijn de knelpunten in de verwerking van gegevens?
  • Wat is de wettelijke grondslag en welke rol speelt toestemming?
  • Wat kunt u doen als gezinsleden hulp nodig hebben van jeugdzorg of schuldhulpverlening?
  • Welke gegevens mag u betrekken bij het onderzoek?
  • Hoe kunt u de zorgbehoefte na verlening van een maatwerkvoorziening monitoren?
  • Tips voor de praktijk over privacybeleid en werkinstructies.

Heeft u concrete aspecten waar u in de praktijk tegenaan loopt? Mail dan Carola of Maarten voorafgaand aan de cursus. Zij komen hier voor of tijdens de cursus op terug.

Programma

13:30 – 13:45…..Ontvangst
13:45 – 15:00Inhoudelijk deel met casus
15:00 – 15:15Pauze
15:15 – 16:30Inhoudelijk deel met casus
16:30 – 17:00Borrel met hapje

Punten

U ontvangt voor deelname aan deze cursus 2 PO-punten (NOvA) en een bewijs van deelname.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze verdiepingscursus bedragen € 225 (excl. BTW) per persoon. Na uw inschrijving ontvangt u een factuur op het door u opgegeven factuuradres.


Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Marianne van Delft:
M: marianne.vandelft@nysingh.nl | T: +31 (0)88 752 02 37

Terug naar Nysingh Academy