Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Verdiepingscursus | Privacy in het sociaal domein

Tijd:
13:30 uur - 17:00 uur
Plaats:
Utrecht
Spreker(s):
Voor wie:
Deze cursus is voor ambtenaren die werkzaam zijn binnen het sociaal domein en zich vooral bezighouden met het vormgeven en uitdragen van het privacybeleid zoals FG’s, privacy officers, juristen en beleidsmedewerkers.
Prijs:
€225

Mevrouw Jansen meldt zich bij het Wmo loket. Zij vraagt om ondersteuning bij haar vervoersbehoefte. De Wmo-consulent bezoekt mevrouw Jansen en kent haar uiteindelijk een maatwerkvoorziening toe. Hoe borgt u als gemeenteambtenaar in dit traject de privacy van mevrouw Jansen en zorgt u ervoor dat u voldoet aan de AVG?

Op dinsdag 21 januari 2020 (Zwolle) en dinsdag 3 maart 2020 (Utrecht) verzorgen Carola van Andel en Maarten van Nijendaal, advocaten en specialisten privacyrecht, de verdiepingscursus ‘Privacy in het sociaal domein’. Carola en Maarten zijn lid van onze Marktgroep Overheid en verzorgen regelmatig inhouse cursussen op het gebied van Privacyrecht.

Onderwerpen

De cursus wordt gegeven aan de hand van de hiervoor geschetste casus. Aan de hand van deze casus worden de diverse privacyrechtelijke vraagstukken behandeld die spelen voorafgaand aan en na verlening van een maatwerkvoorziening en leert u meer over de volgende onderwerpen:

  • Welke vragen mag u stellen?
  • Welke persoonsgegevens mag u verwerken/ delen met andere hulpverleners?
  • Wat zijn de knelpunten in de verwerking van gegevens en hoe kunt u deze oplossen?
  • Wat is de wettelijke grondslag en welke rol speelt toestemming?
  • Wat als gezinsleden hulp nodig hebben van jeugdzorg of schuldhulpverlening?
  • Welke mogelijkheden zijn er om domeinoverstijgend te werken?
  • Hoe kunt u de zorgbehoefte na verlening van een maatwerkvoorziening monitoren?
  • Tips voor de praktijk over privacybeleid en werkinstructies.

Tijdens deze cursus is er veel ruimte voor het delen van elkaars ervaringen, discussie daarover en voor het beantwoorden van vragen. Heeft u concrete aspecten waar u in de praktijk tegenaan loopt? Mail dan Carola van Andel of Maarten van Nijendaal voorafgaand aan de cursus. Zij komen hier voor of tijdens de cursus op terug.

Na het volgen van deze cursus weet u het antwoord op veel gestelde vragen over privacy in het sociaal domein, zodat u snel en adequaat kunt werken. Ook bent u op de hoogte van de meest actuele thema’s voor gemeenten in het privacyrecht van het afgelopen jaar.

Programma

13:30 – 13:45  Ontvangst
13:45 – 15:00  Inhoudelijk deel met casus
15:00 – 15:15  Pauze
15:15 – 16:30  Inhoudelijk deel met casus
16:30 – 17:00 Borrel met hapje

PO-punten en bewijs van deelname

U ontvangt 2 PO-punten voor deelname aan deze cursus of een bewijs van deelname.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze verdiepingscursus bedragen € 225 (excl. BTW) per persoon. Na uw inschrijving ontvangt u een factuur op het door u opgegeven factuuradres.


Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Denise van der Ende:
M: denise.vanderende@nysingh.nl | T: +31 88 752 02 27

Terug naar Nysingh Academy