Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Verdiepingscursus ‘subsidierecht’ voor overheden


Het een-op-een subsidiëren is niet langer vanzelfsprekend. Politiek en concurrerende subsidieontvangers zien steeds scherper toe op de verdeling van schaarse middelen. Gebeurt dat eerlijk? Is er wel sprake van een subsidie of is er sprake van een opdracht? En als er sprake is van een subsidie, is er dan wel een wettelijk voorschrift voorhanden op basis waarvan u de subsidie kunt verstrekken? En welke acties kunt u ondernemen tegen niet presterende subsidie-ontvangers?

Op donderdag 16 mei a.s. verzorgt Vera Textor, advocaat en specialist op het gebied van subsidierecht, de verdiepingscursus ‘Subsidierecht’ voor overheden op ons kantoor in Arnhem aan de Velperweg 10. Vera is lid van onze Marktgroep Overheid en geeft regelmatig cursussen over het subsidierecht en andere onderwerpen uit de bestuursrechtpraktijk.

Onderwerpen

Tijdens de cursus is er veel ruimte voor het delen van elkaars ervaringen, discussie daarover, het beantwoorden van vragen en leert u meer over de volgende onderwerpen:

  • verdeling schaarse subsidies;
  • wanneer is sprake van een subsidie?;
  • wat is een wettelijk voorschrift in de zin van artikel 4:23 van de Awb?;
  • hoe stelt u lagere subsidies vast?;
  • hoe beëindigt u een langdurige subsidierelatie?

Ook behandelt Vera met u een casus met vragen. Deze casus is gebaseerd op voorbeelden uit de dagelijkse overheidspraktijk.

Na het volgen van deze cursus weet u het antwoord op veel gestelde vragen over subsidierecht zodat u snel en adequaat kunt werken. Ook bent u op de hoogte van de meest actuele thema’s in het subsidierecht uit de rechtspraak van het afgelopen jaar.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 9 mei aanstaande. Vóór 16 mei ontvangt u een factuur op het door u opgegeven factuuradres.

Programma

13:30 – 13:45 Ontvangst
13:45 – 15:00 Inhoudelijk deel
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 16:30 Behandeling casus
16:30 – 17:00 Borrel met hapje

PO-punten

U ontvangt 2 PO-punten voor deelname aan deze cursus.


Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Gwen von Kriegenbergh:
M: gwen.vonkriegenbergh@nysingh.nl | T: 088 752 0225

Terug naar Nysingh Academy