Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Verdiepingscursus subsidierecht

Deze cursus wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum.


Het nieuwe college heeft in het collegeakkoord afgesproken dat bestaande subsidierelaties tegen het licht worden gehouden. Het college vraagt zich daarbij af of:

  • het wel zo vanzelfsprekend is om ieder jaar dezelfde partij te subsidiëren;
  • de subsidieverlening niet beter op afstand kan worden gezet en;
  • of en zo ja hoe er van bepaalde subsidie-ontvangende partijen afscheid kan worden genomen en of deze partijen ook een schadevergoeding moeten ontvangen.

Hoe adviseert u het college?

Op dinsdag 17 maart a.s. verzorgt Vera Textor, advocaat en specialist op het gebied van subsidierecht, hierover de verdiepingscursus ‘Subsidierecht – Het herijken van subsidierelaties’ op ons kantoor in Zwolle aan de Burgemeester Roelenweg 11. Vera is lid van onze Marktgroep Overheid en geeft regelmatig cursussen over het subsidierecht en andere onderwerpen uit de bestuursrechtpraktijk.

Onderwerpen

Tijdens deze cursus is er veel ruimte voor het delen van elkaars ervaringen, discussie daarover, het beantwoorden van vragen en leert u meer over de volgende onderwerpen:

  • Hoe onderscheidt u een subsidie van een aanbestedingsplichtige opdracht?
  • Zijn incidentele subsidies en begrotingssubsidies ook schaarse subsidies?
  • Aan welke eisen moet worden voldaan bij subsidieverlening op afstand?
  • Hoe kan uw gemeente subsidierelaties beëindigen op een rechtmatige manier?

Ook behandelt Vera met u een casus met vragen. Deze casus is gebaseerd op voorbeelden uit de dagelijkse overheidspraktijk. Na het volgen van deze cursus weet u het antwoord op veel gestelde vragen over subsidierecht zodat u snel en adequaat kunt werken. Ook bent u op de hoogte van de meest actuele thema’s in het subsidierecht uit de rechtspraak van het afgelopen jaar.

Programma

13:45 – 14:00 Ontvangst
14:00 – 15:15 Inhoudelijk deel
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Behandeling casus
16:30 – 17:00 Borrel met hapje

PO-punten

U ontvangt 2 PO-punten voor deelname aan deze cursus.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze verdiepingscursus bedragen € 225 (excl. BTW) per persoon. Na uw aanmelding ontvangt u een factuur op het door u opgegeven factuuradres.


Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Gwen von Kriegenbergh:
M: gwen.vonkriegenbergh@nysingh.nl | T: 088 752 0225

Terug naar Nysingh Academy