Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actualiteiten nadeelcompensatie en planschade

Het in werking treden van een algemene titel “Nadeelcompensatie” in de Awb laat nog even op zich wachten. Intussen staan de ontwikkelingen in de rechtspraak niet stil. De Afdeling Bestuursrechtspraak bemoeit zich steeds nadrukkelijker met de vraag wanneer van onevenredig nadeel sprake is (omvang maatschappelijk risico). Waar het gaat om de vergoedbaarheid lijken planschade en nadeelcompensatie steeds meer naar elkaar toe te groeien.

In deze training wordt aandacht gegeven aan:

  • recente ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot nadeelcompensatie;
  • recente ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot planschade;
  • de vraag of het raadzaam is om in navolging van de verordening planschade ook een verordening nadeelcompensatie vast te stellen;
  • welke onderwerpen in zo’n verordening geregeld zouden kunnen en moeten worden.

Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht