Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Aansprakelijkheid van de gemeente als “waterbeheerder”

Met de klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast in stedelijk gebied steeds verder toe. Regelmatig rijst de vraag wie voor de daardoor veroorzaakte schade kan worden aangesproken. Op wie rust wanneer de verantwoordelijkheid om wateroverlast te voorkomen?

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de gemeente als waterbeheerder. De gemeente heeft verschillende wettelijke taken gekregen om te zorgen voor afwatering van hemelwater, grondwaterstand, rioolbeheer, etc. Aan de hand van regelgeving en rechtspraak wordt het juridisch kader in beeld gebracht, zodat u handvatten heeft om claims te kunnen beoordelen.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht