Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Aansprakelijkheid van de overheid als bezitter van een gebrekkige zaak of opstal

Het komt met regelmaat voor dat overheden, als bezitter van een zaak of opstal, aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgetreden als gevolg van een daaraan klevend gebrek. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin een gemeente, in haar hoedanigheid van wegbeheerder, wordt aangesproken voor schade die is veroorzaakt door een gebrek aan de openbare weg.

De vraag komt op hoe ver de (risico)aansprakelijkheid van de overheid reikt en onder welke omstandigheden zij aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een gebrekkige zaak of opstal. Die reikwijdte staat in deze training centraal. Aan de hand van bestaande rechtspraak wordt het juridisch beoordelingskader geschetst, zodat u aanknopingspunten heeft om claims te beoordelen.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht