Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Aansprakelijkheid van de overheid als werkgever

Wanneer een werknemer van de overheid schade oploopt tijdens, of in verband met, het werk moet de vraag worden beantwoord of de overheid als werkgever voor deze schade aansprakelijk is. Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. De rechtspraak op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid is omvangrijk en lijkt soms de ene maar dan ook weer de andere richting op te wijzen.

Tijdens deze training wordt deze rechtspraak in beeld gebracht en worden daarin zo helder mogelijke lijnen getrokken. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de positie van de overheid als werkgever, doordat wordt ingegaan op de invloed van de voor overheidswerknemers geldende bijzondere rechtspositieregelingen en op de rechtspraak van de ambtenarenrechter.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht