Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actualiteiten onteigening en/of gedoogplichten

Hoe zorgt u ervoor dat de administratieve onteigeningsprocedure voortvarend wordt doorlopen? Wat zijn de ontwikkelingen rondom de onteigeningsschadeloosstelling? Hoe verhoudt zich het instrument van onteigening met de mogelijkheid tot het opleggen van een gedoogplicht en wat betekent dat voor de schadeloosstelling? Bij onder meer deze vragen zal tijdens de training uitgebreid worden stilgestaan.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht