Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Erfpacht

In deze training wordt onder meer het wettelijk stelsel uiteengezet. Er wordt besproken wat de functie is van erfpachtvoorwaarden en wat daarin wel en niet opgenomen kan worden.

Daarnaast worden de mogelijkheden tot beëindiging van de erfpacht bij het tekortschieten van de erfpachter besproken. Ook komt de wijze waarop om kan worden gegaan met geschillen over de canon aan de orde. Bij deze onderwerpen wordt uiteraard de actuele jurisprudentie besproken.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht