Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Fraude, wangedrag en schending integriteit

In deze training worden aan de hand van actuele en relevante rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep praktische tips en concrete handreikingen gedaan. De rol van de HRM-er in de verschillende fases van een disciplinair traject komen uitvoerig aan bod. Daarbij wordt steeds door de bril van de rechter gekeken: Wat moet je als overheidswerkgever doen en laten?

U krijgt praktische antwoorden en tools om in uw dagelijkse praktijk toe te passen op vragen als:

  • Hoe kies je voor elke situatie een passende sanctie?
  • Hoe ga ik om met politiek-, pers- en publiciteitsgevoelige zaken?
  • Moet/kan ik de ambtenaar schorsen en zo ja op welke grond, wat is een redelijke duur en zijn er alternatieven?

Er is ruimte voor het inbrengen van een eigen casus. Aan het einde van de training zal ook vooruitgekeken worden naar de grote gevolgen die de normalisering van de rechtspositie heeft voor disciplinaire trajecten, sancties en ontslag.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht