Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Klachtrecht

Het in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht verankerde klachtrecht regelt de behandeling van klachten tegen overheidsoptreden. In deze training klachtrecht wordt ingegaan op de (minimum)eisen waaraan een goede klachtbehandeling moet voldoen. Daarnaast worden tips gegeven met het oog op de behandeling van klachten en de daarvoor te volgen procedure.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht