Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Privacy en AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wetswijziging heeft grote gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens door overheden. De AVG brengt namelijk een aantal nieuwe verplichtingen met zich mee. In deze training wordt nader ingegaan op de belangrijkste gevolgen van de inwerkingtreding van de AVG voor overheden. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de stappen die overheden moeten nemen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht