Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

De WNRA treedt op 1 januari 2020 in werking. Overheidswerkgevers moeten zich gaan voorbereiden op de transitie van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Passen de bestaande regelingen binnen de kaders van het Burgerlijk Wetboek en de (eventuele) nieuwe cao? Hoe komt de model arbeidsovereenkomst er voor uw organisatie uit te zien?

Daarnaast vraagt de komst van de WNRA voor een aantal veel voorkomende personele kwesties nu al tactische keuzes. U kunt daarbij denken aan disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, disciplinaire sancties en reorganisaties.

Tot slot is met de invoering van de WNRA de Algemene wet bestuursrecht niet meer van toepassing. Het civiele ontslag(proces)recht werkt volkomen anders. Hoe weet uw organisatie om te gaan met die verschillen in gevallen van bijvoorbeeld disfunctioneren en verstoorde verhoudingen?

Een training over de WNRA kunnen wij op de specifieke behoefte van uw organisatie afstemmen.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht