Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Verdiepingstraining dossieropbouw en disfunctioneren

In de basistraining wordt uitvoerig ingegaan op het verbetertraject zelf en wordt de fase voor, tijdens en kort na het verbetertraject besproken. In de verdiepingstraining zal dit zo nodig kort worden herhaald en wordt vervolgens ingezoomd op de tactische en strategische aspecten en keuzes rond disfunctioneren. Daarbij kunt u denken aan vragen als:

  • Hoe reëel is het om een verbetertraject te starten?
  • Welke alternatieven zijn er om tot een voor beide partijen goede oplossing te komen?
  • Welke cultuur- en beleidsmatige aspecten spelen een rol en hoe kunt u die beïnvloeden of inzetten in individuele trajecten?

Ook de complexere situaties, waarbij sprake is van bijvoorbeeld samenloop van disfunctioneren met ziekte, conflict of organisatiewijzigingen, komen aan bod. In de verdiepingstraining wordt tot slot uitvoeriger naar de gevolgen van de normalisering van de rechtspositie gekeken. Ook worden handreikingen gedaan om uw organisatie daar nu al op voor te bereiden en u kunt een eigen casus inbrengen.


Maatwerk

In overleg met u verzorgt onze specialist een praktijkgerichte training op maat die voldoet aan de wensen en specifieke doelstelling van uw organisatie.

Uw investering

Uw investering is afhankelijk van uw wensen en het aantal personen dat deelneemt aan de training. U ontvangt altijd een passende offerte.

De locatie

De training vindt bij u in huis of op één van onze locaties plaats.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een e-mail naar academy@nysingh.nl of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht