Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Over Nysingh

Nysingh is een full service advocaten-notarissen kantoor en een hoogwaardige juridische dienstverlener voor bedrijven, instellingen en overheid. Vanuit Arnhem, Apeldoorn, Zwolle en Utrecht werken ruim 100 specialisten voor cliënten. Onze juristen hebben de kennis en ervaring die nodig is om elke juridische uitdaging aan te gaan. Omdat juridische vragen zelden beperkt blijven tot één rechtsgebied, werken de specialisten van Nysingh hecht samen. Die intensieve samenwerking stelt ons in staat snel en slagvaardig op te treden. Zo zijn wij partner in business voor al onze cliënten. Met gebundelde kennis en een markt- en branchegerichte focus adviseren wij met name de sectoren:

Locaties

Met locaties in Apeldoorn, Arnhem, Zwolle en Utrecht heeft Nysingh van oudsher een sterke positie in de regio. Maar dat maakt ons nog geen regionaal kantoor. Wij bedienen cliënten in het hele land, zijn thuis in Europa en bovendien wereldwijd vertegenwoordigd door het TAGLaw netwerk.

Onze missie

Nysingh is een kantoor van advocaten en notarissen dat voorziet in de juridische behoeften van bedrijven, instellingen en overheden. Wij zorgen er voor dat onze cliënten hun zaken goed geregeld hebben en lossen hun problemen op. Wij willen een topspeler zijn door een breed en hoogwaardig pakket aan diensten te combineren met een proactieve en klantgerichte houding. Respect voor elkaar, integriteit en de menselijke maat kenmerken onze organisatie. Plezier in het werk en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke verdieping voor iedereen die bij ons werkt zijn belangrijk.

Onze visie

In de steeds complexer wordende samenleving hebben bedrijven, instellingen en overheden behoefte aan juridische begeleiding en duidelijkheid. Het aantal terreinen waarop deze behoefte zich manifesteert neemt sterk toe. Nysingh is voor haar cliënten de juridische partner. Zowel cliënten die gespecialiseerde kennis zoeken als cliënten die een juridisch totaalaanbod wensen kiezen voor onze expertise. In de regio zijn we marktleider. In de nationale markt zijn we in deelmarkten een top-10 speler. Wij bereiken dit door marktgericht te opereren en klantgericht en proactief te handelen met optimale samenwerking tussen de verschillende afdelingen en expertises. Daarnaast zorgen wij ervoor dat we tot de beste werkgevers binnen de branche behoren.

MVO

Bij Nysingh willen we ondernemen met oog en aandacht voor de wereld om ons heen. Door onze praktijkvoering duurzaam in te richten, goededoelen organisaties en maatschappelijke initiatieven te steunen met een financiële bijdrage en door onze expertise om niet in te zetten. meer MVO

Kantoorklachtenregeling

Nysingh heeft een interne klachtenprocedure voor de behandeling van klachten over het optreden van haar advocaten en (kandidaat-)notarissen, die op de met Nysingh te sluiten overeenkomst van toepassing is.

Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering en adresgegevens van de verzekeraar

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocatuur kent een verzekerd bedrag van € 75.000.000,– per aanspraak. Voor de Verenigde Staten en/of Canada claims geldt een jaarlimiet van € 150.000.000,–. Er is sprake van werelddekking. De (leidende) verzekeraar primair is HDI Global S.E., the Netherlands (Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam).
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering Notariaat kent een verzekerd bedrag van € 1.000.000,– per aanspraak, maximaal twee keer per verzekeringsjaar (primair); een verzekerd bedrag van € 24.000.000,– boven € 1.000.000,– via de KNB (excedent) en een verzekerd bedrag van € 50.000.000,– boven € 25.000.000,– (kantoordekking) (excedent). Er is sprake van werelddekking. De verzekeraar primair is Amlin Insurance S.E. (Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen).

Informatie Wwft – Meldingsplicht en cliëntenonderzoek

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. In dat kader hebben (kandidaat-)notarissen en advocaten een verplichting tot het doen van cliëntenonderzoek. Daarnaast hebben zij een meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties. De Wwft geldt voor bijna het gehele werkterrein van de notaris en voor een groot deel van dat van de advocaat.
In deze informatiebladen wordt een korte uitleg gegeven over deze regelgeving.

Vermeldingen Rechtsgebiedenregister NOvA

 

Nysingh advocaten – notarissen N.V. is statutair gevestigd in Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 08118371.