Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onderwijshuisvesting

Nysingh is van oudsher actief voor en in de onderwijssector, met name in het PO en het VO. De advocaten en notarissen van Nysingh treden op voor zowel onderwijsinstellingen als gemeenten. Door onze ruime kennis van en ervaring met de specifieke regels op het gebied van onderwijshuisvesting wordt overdracht, nieuwbouw, verbouw, exploitatie en onderhoud van schoolgebouwen zorgeloos en goed geregeld. Onze experts weten dat het missen of verkeerd toepassen van de dwingende publiekrechtelijke regels voor onderwijshuisvesting kan leiden tot ongeldige afspraken. Juist deze spanning tussen publiek- en privaatrecht is onze uitdaging.