Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Online Seminars Marktgroep Handel & Industrie


Algemene Voorwaarden in de praktijk

U gebruikt algemene voorwaarden om uw aansprakelijkheid voor schade te beperken. Hoe zorgt u ervoor dat u met succes een beroep kunt doen op uw algemene voorwaarden? Hoe en wanneer verklaart u algemene voorwaarden van toepassing? Hoe zit het met de ter hand stelling? En wat moet u doen als uw handelspartner ook naar zijn algemene voorwaarden verwijst?

Terugkijklink downloaden


Help, mijn klant/leverancier gaat failliet

Tijdens dit online seminar krijgt u antwoord op deze en andere voor uw bedrijf relevante vragen: welke “zekerheden” kunt u afspreken om uw positie te beschermen. Welke mogelijkheden bieden retentierecht, eigendomsvoorbehoud en recht van reclame u bij een faillissement van een klant? Hoe kunt u eventuele schade door faillissement van een klant of leverancier beperken, bijvoorbeeld door afspraken te maken met de curator?

Terugkijklink downloaden