Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onroerend goed en huisvesting

Onroerend goed in de vorm van bedrijfspanden en beleggingsobjecten vormt vaak een groot bestanddeel van het vermogen van een familiebedrijf.

Onroerend goed familiebedrijven NysinghTwee belangrijke kenmerken van onroerend goed vragen extra aandacht. In de eerste plaats is daar de factor tijd; de aanschaf van onroerend goed vergt een lange termijn visie en kennis van de onroerend goed markt. Anderzijds heeft het bezit van onroerend goed een vast karakter. Het heeft daarmee invloed op de flexibiliteit van een onderneming en op de (ver)deelbaarheid van het vermogen.

Daarom zijn keuzes omtrent onroerend goed van grote invloed op de continuïteit van een familiebedrijf. Het al of niet in eigendom nemen of hebben van OG, naast de mogelijkheid van huren of leasen, heeft grote invloed op slagkracht, flexibiliteit, leenvermogen en liquiditeit. Dit geld zowel aan ‘de bedrijvenkant’ als de ‘privékant’ van het familiebedrijf.

De fiscale, financiële en juridische gevolgen van keuzes op het gebied van (des)investering in onroerend goed zijn aanzienlijk.

Een aantal relevante thema’s speelt een rol vanuit juridisch oogpunt:

  • De keuze voor huren of kopen heeft vergaande gevolgen voor de vermogensontwikkeling binnen de familie
  • De vraag binnen welke vennootschap (of in privé) het OG wordt aangeschaft is uiterst relevant uit hoofde van waardeontwikkeling, flexibiliteit en fiscaliteit.
  • Fiscaal zijn er, zowel op korte, middellange als lange termijn, veel elementen die aandacht behoeven, en samen met een fiscalist opgepakt kunnen worden. Dit geldt zowel voor de omzetbelasting, de inkomstenbelasting als ook de vennootschapsbelasting.
  • Huurontwikkelingen (en daarmee de rechten en verplichtingen, al dan niet binnen familie verband) zijn van grote invloed op de ontwikkeling van de waarde van de onderneming enerzijds en de waarde van beleggingsobjecten.

Juridisch advies nodig? Het team Familiebedrijven helpt u graag verder!  Specialist familiebedrijven Bram Mulder ten Kate staat u graag te woord! T: +31 (0)88 752 02 12 | M: +31 (0)6 13 29 12 26 | E: bram.muldertenkate@nysingh.nl