Onze mediators stellen zich graag aan u voor

Maarten Spronck

T: +31 (0)88 752 01 00
E: maarten.spronck@nysingh.nl

Sinds ik mijn eerste stappen zette op het advocatuurlijke pad hield ik mij bezig met schadezaken, en vooral ook kwesties die betrekking hebben op letselschade. Ik treed daarbij op voor zowel aansprakelijke partijen als benadeelden. Als partijen in der minne niet slagen hun geschil op te lossen, wordt er vaak geprocedeerd. De gang naar de rechter betekent doorgaans “schuilen in de loopgraven” en een strijd om de standpunten.

Toen ik in 2003 de opleiding tot mediator afrondde, stond deze vorm van geschiloplossing in de verzekeringsmarkt nog in de kinderschoenen.

In schadezaken werd zelden een mediator ingeschakeld.

Mediation triggerde mij omdat de oplossing van het geschil is gebaseerd op de daadwerkelijke belangen van partijen van waaruit zij samen een door hen beide gedragen regeling treffen. De mediator helpt partijen daarbij. Dat gebeurt met name door partijen – ongemerkt – door de verschillende fases van het mediationproces te loodsen. Juist het doorlopen van die fases maakt dat de partijen in staat zijn om vanuit hun belangen te onderhandelen, waarbij creativiteit aan dat proces kan worden toegevoegd. Een mediationbijeenkomst levert altijd voor een ieder die deelneemt aan het proces een zeer intensieve dag op, maar de druiven smaken zoet als het geschil op een bevredigende wijze aan het eind van die dag wordt beëindigd en partijen “bevrijd” de mediationkamer uitlopen.

Mediation bewijst voor mij telkens haar succes, omdat bijna altijd een definitieve oplossing wordt gevonden.

Bijkomstig voordeel is dat partijen zich de nodige kosten besparen van het voortzetten van een juridische strijd, vaak in een kostbare procedure bij de rechtbank.


Femia van Wijk

T: +31 (0)88 752 01 31
E: femia.vanwijk@nysingh.nl

Als ervaren arbeidsrecht advocaat houd ik ervan om conflicten op te lossen. Het valt mij op dat in conflicten standpunten zich verharden en partijen in de loopgraven gaan schuilen. Dat is geen goed klimaat om een geschil op te lossen en leidt vaak tot langdurige en kostbare procedures. Mediation is bij uitstek een middel om zonder hoge kosten tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. U heeft met mij een praktisch ingestelde mediator met gevoel voor de verhoudingen tussen werkgever en werknemer.

Mediation is een positieve manier van geschiloplossing met oog voor zowel zakelijke als persoonlijke belangen, waar ik graag een bijdrage aan lever.


 Marjolijn van Deventer

T: + 31 88 752 01 89
E: marjolijn.vandeventer@nysingh.nl

Na vele jaren ervaring als advocaat arbeidsrecht heb ik in 2012 de Mediation-opleiding met succes doorlopen. Het heeft mij anders naar conflicten doen kijken.

Mediation is bij uitstek geschikt voor het oplossen van arbeidsconflicten

Bij een conflict worden verwachtingen vaak niet uitgesproken. Waardering lijkt te ontbreken. Mensen voelen zich niet gehoord. Hierdoor ontstaat spanning en escaleren zaken. Mijn overtuiging is dat conflicten op de werkvloer bij uitstek geschikt zijn om met behulp van mediation op te lossen. Werkconflicten of arbeidsconflicten ontstaan vaak door miscommunicatie met als gevolg een gespannen of verstoorde arbeidsverhouding. Als partijen zélf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van het conflict, levert dit blijvende oplossingen op.

Mijn toegevoegde waarde als mediator

Ik kan goed luisteren, analyseren en samenvatten wat verbaal én non-verbaal over tafel gaat. Daarnaast weet ik waar het geschil in juridische zin over gaat om te kunnen inschatten welke belangen er spelen – en dus hoe en wanneer er ingegrepen moet worden in het proces. Als mediator help ik partijen met het zoeken naar een oplossing die wellicht nog niet eerder aan bod is gekomen en die beiden tevreden stelt. Er is vaak meer mogelijk dan gedacht.

Kernbegrippen

Deskundig, neutraal, zakelijk en doortastend


Marina de Kort – de Wolde

T: +31 88 752 01 68
E: marina.dekort@nysingh.nl

 

Binnenkort leest u hier meer informatie over Marina.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors