Ekram Belhadj

Advocaat
Naar contactgegevens

Ekram Belhadj is gespecialiseerd in het mededingingsrecht, staatssteunrecht en EU-recht. Zij adviseert bedrijven uit verschillende sectoren, zorginstellingen, brancheorganisaties en overheden op deze gebieden. Zij staat haar cliënten ook bij in procedures bij verschillende autoriteiten zoals de Europese Commissie, ACM en NZa, en de bestuursrechter en civiele rechter. Zij was eerder verbonden als docent aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht, waar zij ook cum laude afstudeerde.

 

Op het gebied van het mededingingsrecht adviseert Ekram over onder meer samenwerking, e-commerce, distributie, joint ventures en (misbruik van) machtsposities. Verder heeft Ekram veel ervaring met clementieverzoeken, invallen en kartelonderzoeken. Zij begeleidt tevens overname- en fusietrajecten bij de ACM. Ekram heeft bovendien een specifieke expertise in de zorgsector. Zij adviseert regelmatig zorgaanbieders over onder meer specialisatie, ketenzorg, fusies en overnames. Sinds de invoering van de zorgspecifieke fusietoets bij de NZa staat zij vele zorgaanbieders in het NZa-traject bij. Zij is in dat verband betrokken bij zowel het opstellen van concentratiemeldingen als bij het proces daaraan voorafgaand door mee te denken over en te schrijven aan bijvoorbeeld ondernemings-/fusieplannen en integratieplannen. Verder geeft zij compliancetrainingen over de naleving van de mededingingsregels en is zij geruime tijd tijdelijk compliance officer geweest bij een grote brancheorganisaties waar zij een complianceprogramma heeft geïmplementeerd.

 

Ekram heeft ook een ruime ervaring in het staatsteunrecht waar zij met name provincies, gemeenten, overheidsbedrijven en overheidsgerelateerde instellingen adviseert over financiële transacties en relaties met bedrijven. Zij adviseert over de vormgeving van maatregelen om staatssteun te voorkomen of om gebruik te maken van vrijstellingen (bijvoorbeeld AGVV of DAEB-kader). Zij is betrokken bij zaken over onder meer natuur (waaronder relaties met TBO’s), infrastructuur (bijvoorbeeld (lucht)havens), grondverkoop, gebiedsontwikkeling, milieu, onderzoek & ontwikkeling en revolverende fondsen. Ook stelt zij staatssteunmeldingen op en begeleidt zij meldingstrajecten bij de Europe Commissie en staat zij overheden bij in verschillende klachtprocedures bij de Commissie. Daarnaast adviseert Ekram overheden over de toepassing van de Wet Markt en Overheid en procedures daarover bij de ACM. Zij is tevens betrokken bij het opstellen van algemeen belangbesluiten in het kader van die wet.

 

Ekram geeft ook cursussen en workshops op de gebieden van haar expertise. In 2015 was zij tevens verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent op het gebied van het Europees recht.

 

Ook is Ekram Belhadj op Competition/European Law door de gerenommeerde gids Chambers & Partners (Europe’s Leading Lawyers for business) aanbevolen op basis van interviews met cliënten en peers. Chambers vermeldt onder meer:

 

“One client reports: “She proved to have a lot of expertise on our matter and worked with us to explore new options when we came up against some bottlenecks in our case.” They add: “She thinks in terms of solutions rather than problems.”

 

“According to clients, she has a lot of knowledge and is very reliable. Everything is very accurate and always on time.”

 

“Clients highlight Ekram Belhadj for her “good communication skills,” and add that she is “very pleasant to work with.” She specialises on advising municipalities and healthcare sector clients on a range of competition law mandates.”


Nevenfuncties

 • Gastdocent Universiteit Utrecht
 • Vaste medewerker SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht

 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht
 • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
 • Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht
 • Nederlandse Vereniging voor Energierecht

Ekram Belhadj is gespecialiseerd in het mededingingsrecht, staatssteunrecht en EU-recht. Zij adviseert bedrijven uit verschillende sectoren, zorginstellingen, brancheorganisaties en overheden op deze gebieden. Zij staat haar cliënten ook bij in procedures bij verschillende autoriteiten zoals de Europese Commissie, ACM en NZa, en de bestuursrechter en civiele rechter. Zij was eerder verbonden als docent aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht, waar zij ook cum laude afstudeerde.

 

Op het gebied van het mededingingsrecht adviseert Ekram over onder meer samenwerking, e-commerce, distributie, joint ventures en (misbruik van) machtsposities. Verder heeft Ekram veel ervaring met clementieverzoeken, invallen en kartelonderzoeken. Zij begeleidt tevens overname- en fusietrajecten bij de ACM. Ekram heeft bovendien een specifieke expertise in de zorgsector. Zij adviseert regelmatig zorgaanbieders over onder meer specialisatie, ketenzorg, fusies en overnames. Sinds de invoering van de zorgspecifieke fusietoets bij de NZa staat zij vele zorgaanbieders in het NZa-traject bij. Zij is in dat verband betrokken bij zowel het opstellen van concentratiemeldingen als bij het proces daaraan voorafgaand door mee te denken over en te schrijven aan bijvoorbeeld ondernemings-/fusieplannen en integratieplannen. Verder geeft zij compliancetrainingen over de naleving van de mededingingsregels en is zij geruime tijd tijdelijk compliance officer geweest bij een grote brancheorganisaties waar zij een complianceprogramma heeft geïmplementeerd.

 

Ekram heeft ook een ruime ervaring in het staatsteunrecht waar zij met name provincies, gemeenten, overheidsbedrijven en overheidsgerelateerde instellingen adviseert over financiële transacties en relaties met bedrijven. Zij adviseert over de vormgeving van maatregelen om staatssteun te voorkomen of om gebruik te maken van vrijstellingen (bijvoorbeeld AGVV of DAEB-kader). Zij is betrokken bij zaken over onder meer natuur (waaronder relaties met TBO’s), infrastructuur (bijvoorbeeld (lucht)havens), grondverkoop, gebiedsontwikkeling, milieu, onderzoek & ontwikkeling en revolverende fondsen. Ook stelt zij staatssteunmeldingen op en begeleidt zij meldingstrajecten bij de Europe Commissie en staat zij overheden bij in verschillende klachtprocedures bij de Commissie. Daarnaast adviseert Ekram overheden over de toepassing van de Wet Markt en Overheid en procedures daarover bij de ACM. Zij is tevens betrokken bij het opstellen van algemeen belangbesluiten in het kader van die wet.

 

Ekram geeft ook cursussen en workshops op de gebieden van haar expertise. In 2015 was zij tevens verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent op het gebied van het Europees recht.

 

Ook is Ekram Belhadj op Competition/European Law door de gerenommeerde gids Chambers & Partners (Europe’s Leading Lawyers for business) aanbevolen op basis van interviews met cliënten en peers. Chambers vermeldt onder meer:

 

“One client reports: “She proved to have a lot of expertise on our matter and worked with us to explore new options when we came up against some bottlenecks in our case.” They add: “She thinks in terms of solutions rather than problems.”

 

“According to clients, she has a lot of knowledge and is very reliable. Everything is very accurate and always on time.”

 

“Clients highlight Ekram Belhadj for her “good communication skills,” and add that she is “very pleasant to work with.” She specialises on advising municipalities and healthcare sector clients on a range of competition law mandates.”


Nevenfuncties

 • Gastdocent Universiteit Utrecht
 • Vaste medewerker SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht

 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht
 • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
 • Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht
 • Nederlandse Vereniging voor Energierecht
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content