Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Huub van Haastert

Advocaat
Huub van Haastert
LocatieApeldoorn
BranchesHandel & Industrie
RechtsgebiedenAVG, Ondernemingsrecht
Telefoon+31 (0)88 752 01 19
Mobiel+31 (0)6 51 92 24 23

Huub van Haastert  is sinds 1990 als advocaat werkzaam bij Nysingh.
Hij houdt zich met name bezig met het ondernemingsrecht en het insolventierecht.
Huub adviseert ondernemingen onder meer op het gebied van het contractenrecht, waaronder zogeheten duurovereenkomsten (contracten met een looptijd van meerdere jaren) en algemene voorwaarden.
Tevens heeft Huub ruime ervaring in het civiele procesrecht in de ruimste zin van het woord. Zowel het voeren van (bodem)procedures bij rechtbank en gerechtshof, als kort geding en aspecten rondom beslaglegging en de opheffing ervan, maken onderdeel uit van zijn praktijk. Daarbij geldt, dat het vermijden van procedures in het algemeen de voorkeur verdient, maar als het niet anders kan, dan zal Huub al zijn proceskennis en ervaring benutten om voor zijn cliënten een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
Ook houdt hij zich bezig met allerlei facetten omtrent bestuurdersaansprakelijkheid, zowel binnen faillissementssituaties als daarbuiten.
Regelmatig behartigt hij de belangen van aansprakelijk gestelde bestuurders, zoals hij ook optreedt voor juist de andere kant.
Huub is één van de specialisten van kantoor op het gebied van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hij adviseert instellingen en ondernemingen bij de implementatie ervan.


Advocaat sinds:

1990

Opleidingen:

  • Universiteit Utrecht
  • Grotius specialisatie opleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht

Specialisaties:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Contractenrecht

Lidmaatschap:

Vereniging Corporate Litigation

Onze mensen