Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Joep Hubben

of counsel
hubben
BranchesZorg
RechtsgebiedenGezondheidsrecht
Telefoon+31 (0)88 752 02 26
Mobiel+31 (0)6 53 75 25 73

Prof. mr. J.H. (Joep) Hubben, juridisch adviseur, is lid van de sectie gezondheidszorg en was tot voor kort verbonden aan Nysingh als advocaat-compagnon.

Hij legt zich toe op juridische vraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg (o.a. fusies, samenwerking, financiering, geschillen binnen maatschappen, disfunctioneren van beroepsbeoefenaren, arbeidsongeschiktheid van medisch beroepsbeoefenaren, advies over topstructuur ziekenhuizen, w.o begeleiding zelfevaluatie door raden van toezicht). Verder treedt hij op als mediator.

Joep is als hoogleraar gezondheidsrecht verbonden aan de faculteit rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. Hij is plaatsvervangend raadsheer bij het Hof Den Bosch, arbiter bij het NAI, voorzitter college van arbiters AO Artsen Verzekeringen/Movir, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege NIP en o.a. voorzitter Raad van Toezicht van enkele gezondheidszorginstellingen, is redactielid van de uitgave Gezondheidszorg Jurisprudentie en heeft vele artikelen en boeken over het gezondheidsrecht gepubliceerd. Joep is tevens lid van meerdere adviescommissies op het terrein van de gezondheidszorg; in het verleden o. a. lid van de commissie Dunning (Keuzen in de zorg).


Curriculum vitae Prof. mr. dr. J.H. Hubben

Opleiding

 • Studie Nederlands Recht Vrije Universiteit Amsterdam, afgerond met doctoraal examen
 • Studie psychologie Vrije Universiteit Amsterdam, afgerond met doctoraal examen
 • Promotie tot doctor in de rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam (1984). Onderwerp Psychotherapie en Recht, uitgegeven door Ars Aequi, 1984. Promotor: Prof. Dr. H.J.J. Leenen

Hoofdfuncties

 • Of counsel Nysingh Advocaten en Notarissen
 • Hoogleraar Gezondheidsrecht R.U. Groningen (sinds 2004)

Nevenfuncties

 • Voorzitter raad van toezicht Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), Tilburg
 • Voorzitter raad van toezicht Dr. Leo Kannerhuis, Doorwerth
 • Raadsheer plv. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
 • Voorzitter College van Beroep N.I.P.
 • Voorzitter College van Arbiters A.O. Artsen Verzekeringen
 • Lid redactie GezondheidszorgJurisprudentie (GJ)
 • Luitenant-Kolonel (Res.)
 • Lid Bezwaarschriftencommissie College Sanering Zorginstellingen
 • Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)

Eerder vervulde hoofdfuncties

 • Advocaat-vennoot Nysingh Advocaten en Notarisssen. Ongeveer 20 jaar voorzitter van de Sectie Gezondheidszorg Nysingh
 • Raadsheer Gerechtshof Arnhem
 • Raadadviseur wetgeving Ministerie van Justitie
 • Vice-voorzitter College Bouw Zorginstellingen
 • Inspecteur voor de Gezondheidszorg
 • Hoogleraar Gezondheidsrecht Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen: Katholieke Universiteit Nijmegen) van 1987 tot 1999
 • Hoogleraar Gezondheidsrecht Vrije Universiteit Amsterdam van 1999 tot 2004

Eerder vervulde nevenfuncties

 • Voorzitter plv. Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
 • Rechter plv. rechtbank
 • Plv. Voorzitter Centrale  Raad voor Strafrechttoepassing
 • Voorzitter sectie TBS van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
 • Voorzitter Bestuur Instituut voor Doven
 • Voorzitter Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij pasgeborenen
 • Voorzitter raad van toezicht Viataal
 • Voorzitter raad van toezicht Koninklijke Kentalis
 • Bestuurslid College Sanering Zorginstellingen
 • Lid bestuur verpleeghuis Regina Pacis te Arnhem
 • Voorzitter raad van toezicht Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
 • Voorzitter Commissie Onderzoek Sterfte St. Anna te Heel in de periode 1952 t/m 1954
 • Lid Commissie Keuzen in de Zorg (Commissie Dunning)
 • Lid Commissie Genen en Grenzen
 • Voorzitter Commissie Kwaliteit Nederlands Mediation Instituut (NMI)
 • Redactie medewerker Nederlands Juristenblad
 • Vice-voorzitter bestuur Vereniging voor Gezondheidsrecht
 • Voorzitter Begeleidingscommissie Geschillencommissie Ziekenhuizen
 • Lid commissie integriteit wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Publicaties

Circa 20 boeken en ongeveer 250 vakpublicaties in binnen- en buitenlandse tijdschriften.

Onderscheidingen/eerbetoon

 • Officier Oranje Nassau
 • Liber amicorum ter gelegenheid van 25 jarig jubileum als hoogleraar gezondheidsrecht, getiteld Recht en zorg van kwaliteit, onder redactie van prof. mr. J.G. Sijmons c.s., SDU Uitgevers, Den Haag 2012.

Onze mensen