Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Johanneke Liebrand

Advocaat
liebrand2014
LocatieZwolle
BranchesOnderwijs, Overheid, WNRA
RechtsgebiedenAmbtenarenrecht, Arbeidsrecht, Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen, Privatisering
Telefoon+31 (0)88 752 00 10
Mobiel+31 (0)6 20 95 91 56

Johanneke Liebrand is een ervaren specialist in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Zij heeft zich in het bijzonder toegelegd op:

 • Begeleiding van reorganisaties
 • (de)Privatiseringen en samenwerkingsconstructies. Hierbij adviseert zij, bijvoorbeeld, over het traject met de OR, afspiegeling/ plaatsingsprocedures, sociaal plan en de ontslagprocedures.

Daarnaast begeleidt Johanneke cliënten bij uiteenlopende individuele en collectieve arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals:

 • Aangaan en beëindigen van (leer)arbeidsovereenkomsten/aanstelling
 • De arbeidsrechtelijke (on)mogelijkheden bij fraude, wangedrag, integriteitsproblemen, ziekte en disfunctioneren.

Klachten over en geschillen tussen school en ouders/leerlingen/studenten vormen een bijzonder onderdeel van Johanneke’s praktijk. Ze staat scholen bij in allerhande procedures bij de Rechter, klachtencommissies en het College voor de Rechten van de Mens.

Johanneke adviseert hen wat te doen als de school een leerling niet wil aannemen, er handelingsverlegenheid is, of als er sprake is van wangedrag / voornemen tot verwijdering van school en over maatwerk onderwijsoplossingen.

Haar cliënten bestaan uit:

 • Primair Onderwijs
 • Voortgezet Onderwijs (bijzonder en openbaar)
 • MBO- en HBO-Onderwijsinstellingen
 • Overheden (gemeenten/ gemeenschappelijk samenwerkingsverband, provincies en waterschappen) en bedrijven

Beleid en workshops

Naast het behandelen van individuele zaken stelt zij regelmatig reglementen op om beleid van de organisatie goed te verankeren en geeft zij praktische workshops.

Marktgroepen

Johanneke is voorzitter van de Marktgroep Onderwijs en lid van de Marktgroep Overheid van Nysingh.


Advocaat sinds:

2001

Opleidingen:

 • Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht
 • Katholieke Universiteit Nijmegen
 • Windesheim Zwolle | HEAO Management Economie en Recht

Vreemde talen:

 • Duits
 • Engels

Specialisaties:

 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht

Lidmaatschappen:

 • Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Hofressort Arnhem (VAARA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)

Bijzondere functie:

Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (portefeuille personeel)

Onze mensen