Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Reinier Quint

Advocaat
quint
LocatieZwolle
BranchesHandel & Industrie, Onderwijs, Recovery
RechtsgebiedenAVG, Contractenrecht, Faillissementsrecht, ICT-recht, Intellectuele Eigendom, Ondernemingsrecht, Privacyrecht
Telefoon+31 (0)88 752 00 48

Reinier Quint werkt sinds 1985 bij Nysingh en is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, insolventierecht en ICT-recht. Hij is lid van de specialistenvereniging van Insolventieadvocaten Insolad en lid van de vereniging voor Informatica en Recht.

Reinier adviseert en (wanneer nodig) procedeert onder meer op het terrein van contractuele samenwerking, ook ten aanzien van ICT. Als adviespartner denkt hij graag al in een vroeg stadium mee over de opzet, structuur, contracten en samenwerkingsvormen. Op deze manier helpt hij zijn cliënten de juiste koers te varen en worden eventuele problemen in een vroeg stadium onderkend en aangepakt. Bij het zoeken naar oplossingen is zijn ervaring als rechter (Raadsheer plaatsvervanger in een van de Gerechtshoven) een positieve bijdrage.

Cliënten van Reinier zijn onder andere:

  • Middelgrote tot grote bedrijven
  • Grote onderwijs- en gezondheidsinstellingen
  • Overheden

Marktgroep Onderwijs

Reinier is lid van de Marktgroep Onderwijs van Nysingh, een team waarin diverse rechtsgebieden zijn vertegenwoordigd en dat zich specifiek richt op de onderwijsbranche en de daarbij behorende wet- en regelgeving.

Naast zijn bovengenoemde werkzaamheden doceert hij Insolventierecht. Reinier is tevens Secretaris en lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) Regio Noord.


Advocaat sinds:

1981

Opleiding:

  • Universiteit Leiden
  • Grotius specialisatieopleiding informaticarecht

Vreemde taal:

Engels

Specialisaties:

  • Informaticarecht
  • Faillissementsrecht

Lidmaatschap:

Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Nevenfunctie:

Secretaris Raad van Toezicht Noord Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) Zwolle

Onze mensen