In anderhalf uur tijd neemt zij u mee in de recente ontwikkelingen op het gebied van het pachtrecht. Kunt u niet op 13 december, maar wilt u de cursus wel graag volgen? Dat is geen probleem! Na afloop ontvangt u de presentatie en een terugkijklink zodat u het (nogmaals) kunt bekijken op een moment dat het u uitkomt.

Inhoud cursus ‘Actualiteiten Pachtrecht’

Aan de hand van de rechtspraak van het afgelopen half jaar zal zij stilstaan bij diverse onderwerpen, zoals beëindigingsperikelen, kwalificatievraagstukken (is nog steeds sprake van pacht? wat voor soort pacht betreft het?), de verdeling van fosfaatrechten en het voorkeursrecht van de pachter.

 

Deze halfjaarlijkse online cursus is bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers bij overheden (waterschappen, provincies, gemeenten en andere (semi-)overheden), maar ook voor taxateurs, rentmeesters, grondverwervers en andere professionals die actief zijn in het landelijk gebied en het pachtrecht.

Opleidingspunten

Wilt u voor het einde van dit kalenderjaar uw PE/PO-punten aanvullen? Dat kan! Wij hebben de cursus aangemeld voor 1 punt bij de volgende instanties:

  • Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR);
  • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT);
  • Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD);
  • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Als u op het aanmeldformulier aangeeft dat u hiervan gebruik wilt maken, dan ontvangt u na afloop een deelnamebewijs of certificaat. Met uw deelnamebewijs kunt u zelf uw punt registreren bij NVR of NRVT. Voor het LRGD geldt dat wij uw deelname aan de doorgeven. Voor de NOvA ontvangt een deelnamecertificaat nadat u vijf toetsvragen heeft beantwoord.

Inhoudelijke vragen

U kunt tijdens de cursus via de chat vragen stellen. Onze grondzakenspecialisten Sharon Aaldering en Marlotte Hiddema zitten achter de schermen klaar om uw vragen live te beantwoorden. Ook kunt u vooraf vragen stellen of onderwerpen die in het bijzonder uw interesse hebben vermelden op het aanmeldformulier of per e-mail (jessica.deroos@nysingh.nl).

Kosten en aanmelden

De kosten voor deelname aan deze online cursus bedragen € 150,- per persoon, exclusief btw. U ontvangt een factuur op het door u opgegeven factuuradres. Deze factuur dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.

 

U kunt zich via deze link opgeven. Het is niet nodig om aan te geven of u de cursus live wilt volgen of op een later moment wilt terugkijken. Alle deelnemers ontvangen na afloop automatisch een e-mail met de enquête, presentatie en terugkijklink.

 

Heeft u vragen over de aanmelding? Stuur dan een e-mail naar marjanne.lafere@nysingh.nl of bel 088 752 56 59.