301017

Afvloeiingsregelingen van topfunctionarissen onder de WNT

De WNT stelt regels aan (onder meer) afvloeiingsregelingen met (gewezen) topfunctionarissen. Zo bepaalt de WNT dat maximaal één jaarsalaris met een maximum van € 75.000 aan ontslagvergoeding mag worden betaald. De Evaluatiewet WNT, die per 1 juli 2017 in werking treedt, brengt beperkt wijziging in (onder meer) de regels over afvloeiingsregelingen. In dit artikel wordt daaraan aandacht besteed. Daarnaast komen enkele andere aspecten van afvloeiingsregelingen onder de WNT aan de orde, zoals de vraag of de bezoldiging tijdens een periode van non-activiteit moet meetellen voor de maximale ontslagvergoeding en de mogelijkheid van cumulatie van ontslagvergoedingen onder de WNT.

Medium

Tijdschrift Zorg & Recht in praktijk | 2017

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content