180220

Annotatie: Belang van openbare infrastructuur binnen de Wet Markt en Overheid

Zijn de kosten van openbare infrastructuur deels onderdeel van de integrale kosten in de zin van de Wet Markt & Overheid, die de overheid aan afnemers moet doorberekenen wanneer die overheid economische activiteiten verricht? In haar annotatie bij de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 11 juni 2019 in de zaak gemeente Hellevoetsluis/ACM gaat Ekram Belhadj hierop in. Deze annotatie is gepubliceerd in het laatste nummer van Markt & Mededinging 2019.

 

In 2016 stelde de ACM vast dat de gemeente Hellevoetsluis bij de exploitatie van ligplaatsen in boxen in een aantal havens in strijd met artikel 25i, lid 1, Mededingingswet de integrale kosten niet had doorberekend. De kern van deze zaak is welke kosten tot de integrale kosten moeten worden gerekend. De discussiepunten vormen de kosten van de publieke haveninfrastructuur en de vermogenskosten van het water waarin de ligplaatsen liggen. Het punt dat in de annotatie van Ekram Belhadj wordt belicht betreft de kosten van de publieke haveninfrastructuur die naar het oordeel van het CBb ten dele bij de integrale kosten berekend moeten worden. Zij plaatst daar een kanttekening bij.

 

Voor vragen of informatie over de Wet Markt & Overheid kunt u contact opnemen met Ekram Belhadj, E: ekram.belhadj@nysingh.nl | T: 088 752 00 25 | M: 06 53 98 53 75.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content