270819

Beroepsgeheim en verschoningsrecht, reikwijdte discussies

In de zorg is veel te doen over de reikwijdte van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht. De discussie is, naar het lijkt, nieuw leven ingeblazen door de invoering van de AVG. Zorginstellingen en beroepsbeoefenaren maken zich naar verluidt zorgen over de consequenties van de AVG. Of de AVG veel verandert in de verwerking van gegevens in de zorg valt te betwijfelen. Immers, in de zorg is meestal sprake van een wettelijke grondslag, waardoor het verwerken van (gezondheids)persoonsgegevens geen nieuwe juridische problemen oproept. Zoals gezegd is er discussie over de reikwijdte van het beroepsgeheim. Het gaat dan niet alleen om de vraag wanneer het gerechtvaardigd is om het beroepsgeheim te doorbreken, maar ook over de vraag ten opzichte van wie het beroepsgeheim en het verschoningsrecht geldt. Zowel in strafrechtelijke als in civielrechtelijke als in tuchtrechtelijke uitspraken komt deze discussie terug. In deze bijdrage zal daarop nader worden ingegaan. Daarbij zal allereerst een korte beschouwing worden gegeven over de stand van zaken in het strafrecht, daarna over de stand van zaken in het civiel recht en ten slotte zal nader worden ingegaan op de stand van zaken in het tuchtrecht.

Medium

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2019

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content