190716

Madoff in de lage landen: valse informatie of vervalst materiaal?

Deze zomer wees de Hoge Raad arrest over dekking van schade als gevolg van de door Madoff gepleegde fraude onder de Bankers Blanket Bond, Computer Crime and Professional Indemnity Insurance van Fortis Bank (Nederland) Holding N.V. Na lezing van het vonnis in eerste aanleg en de arresten van het hof en de Hoge Raad, blijf ik achter met de indruk dat het eindoordeel dat dekking ontbreekt, recht doet aan de verhouding tussen de betrokken verzekeraars en de bank. De uitleg die het hof en de Hoge Raad aan de polis hebben gegeven, roept echter vragen op. Hebben de betrokken rechters zich wel voldoende gerealiseerd wat gedematerialiseerd effectenverkeer inhoudt?

Medium

AV&S, juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1440, 36

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages