261119

De kosten van de deelgeschilprocedure: enkele suggesties tot normering

Met de invoering van de Wet deelgeschilprocedure voor letsel en overlijdensschade (art. 1019w-1019cc van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv))1 is getracht vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van personenschade te faciliteren.2 Met de deelgeschilprocedure als – ook internationaal gezien3 – nieuwe rechtsfiguur wordt beoogd partijen de mogelijkheid te bieden op een vlotte en eenvoudige manier een deel van het tussen hen bestaande geschil ter beoordeling aan de rechter voor te leggen. Partijen kunnen vervolgens – met behulp van de uitspraak van de rechter – hun buitengerechtelijke onderhandelingen voortzetten, gericht op het bereiken van een vaststellingsovereenkomst.

Medium

TVP 2017, afl. 1, p. 18-28.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages