110219

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

Wanneer in het kader van een werk ontgravingen plaatsvinden, komt het dikwijls voor dat de onteigenaar als gevolg daarvan een voordeel ondervindt. Dat voordeel kan worden veroorzaakt doordat de vrijkomende bodembestanddelen verkocht kunnen worden of doordat zij elders in het werk kunnen worden gebruikt. De vraag is dan of de onteigende partij aanspraak kan maken in verband met dit voordeel en, zo dit het geval is, tot welk bedrag. Over deze vraag heeft de Hoge Raad sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw verschillende arresten gewezen, die echter nog geen volledige duidelijkheid lijken te geven. In deze bijdrage zal deze rechtspraak besproken worden, nadat eerst de betekenis van enkele algemene begrippen is toegelicht.

TBR 2019/19

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors