Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Aansprakelijkheidsrecht

AansprakelijkheidsrechtAls iemand schade oploopt, kan het zijn dat een ander daarvoor verantwoordelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld vaak voor bij verkeersongevallen, ongevallen binnen het werk, bouwfouten, medische fouten, contracten waarin iets mis gaat en producten die niet aan de eisen voldoen. Steeds vaker worden in deze situaties schadeclaims ingediend. Onze gespecialiseerde juristen helpen u om claims te voorkomen. Om claims te pareren of juist in te stellen. Om schade te beperken. Zij zijn als geen ander thuis op alle onderdelen van het aansprakelijkheidsrecht.

Duidelijk over aansprakelijkheid

Het verhalen van schade is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onmogelijk. Omdat de vraag wie aansprakelijk is discussie oplevert. Of omdat de aard en de omvang van de schade niet eenvoudig vast te stellen zijn. En de niet altijd even makkelijk te doorgronden regelgeving en de wijze waarop deze in de praktijk gehanteerd wordt, maakt het niet gemakkelijker. Wees dus duidelijk over aansprakelijkheid in de overeenkomsten die u sluit en beoordeel uw afspraken kritisch.

Aansprakelijkheid in transport

Bij vervoer van goederen over de weg, het spoor, door de lucht of over het water gaat geregeld wat mis. Goederen kunnen beschadigd raken of komen niet of te laat aan. Soms vraagt de lading speciale zorg tijdens het vervoer, bijvoorbeeld wanneer die bijzonder kostbaar is. Ook op andere momenten in de logistieke keten, zoals bij opslag en expeditie, kunnen zich problemen voordoen.

Lees meer


Zie ook

Rechtsgebieden