Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

ADR | Alternative Dispute Resolution

U heeft een geschil met een toeleverancier, verzekeraar of werknemer en u komt er samen niet uit. Dan kunt u dit conflict oplossen door naar de burgelijk rechter te gaan, maar u kunt ook kiezen voor arbitrage, bindend advies of mediation (ADR). Als er behoefte is aan specialistische kennis bijvoorbeeld. Of als u de relatie wilt behouden. De gecertificeerde arbiters, bindend adviseurs en mediators van Nysingh adviseren u bij de juiste keuze en begeleiden het traject.


Duidelijk over geschillen-beslechting

Voorkom geschillen door bij het aangaan van een relatie de wijze van geschillenbeslechting vast te leggen in overeenkomsten en algemene voorwaarden.


Arbitrage

Eén of meerdere arbiters, vaak met specialistische kennis, beslechten het geschil. Arbitrage leidt net als overheidsrechtspraak tot een vonnis, maar is sneller en informeler.


Mediation

Bij mediation zoeken de partijen zelf naar een minnelijke oplossing. Er is dus geen sprake van beslissing door een derde. Mediation is vooral geschikt wanneer alle partijen de relatie willen behouden.


Bindend advies

De beslissing over het geschil wordt voorgelegd aan één of meerdere adviseurs. Bindend advies leidt niet tot een vonnis, maar is onderdeel van een overeenkomst tussen de partijen.


Expertise en ervaring

De gecertificeerd arbiters, bindend adviseurs en mediators van Nysingh zijn aangesloten bij verschillende stichtingen en verenigingen die toezicht houden op het niveau en de ervaring van hun leden.

Rechtsgebieden