Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Bouwrecht

Adequaat en efficiënt problemen vóór zijn of ze zo nodig oplossen. Dat is altijd het doel van onze bouwrecht advocaten. Duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen kunnen in de bouw veel conflicten voorkomen. En dat is dus steeds het uitgangspunt bij het opstellen en begeleiden van overeenkomsten gericht op het ontwikkelen van bouwprojecten en het behandelen van geschillen daarover. Denk aan (onder)aannemings-, turnkey-, bouwteam- en coördinatieovereenkomsten. Daarbij kan het gaan om conflicten wegens vertraging, over extra werk of opleveringsgebreken.


Specifieke regels

Alle partijen in het bouwproces hebben een geheel eigen rol met een bijzondere juridische problematiek. We kiezen daarom nooit voor één en dezelfde aanpak. Elke bouwkwestie vraagt om een benadering die is toegesneden op de specifieke regelgeving en (standaard)voorwaarden van een branche of sector. Het bouwrechtteam van Nysingh adviseert en procedeert vrijwel dagelijks over bijvoorbeeld de UAV(-TI), de UAV-GC, de SR, de RVOI en DNR in de woning- en utiliteitsbouw, grond-, weg- en waterwerken en de bouw van maatschappelijk vastgoed.


Ervaren en bekend met de markt

Onze specialisten in het civielrechtelijk bouwrecht kennen het specifieke speelveld. Zij zijn dus niet alleen vakinhoudelijk altijd op de hoogte, maar ook van de laatste ontwikkelingen in de bouw. Zij treden op voor grote en middelgrote bouw- en installatiebedrijven, landelijke en regionale ontwikkelaars en advies-/architectenbureaus werkzaam in de bouw. Maar ook voor opdrachtgevers met een (semi-)publieke taak, zoals gemeenten, waterschappen, provincies, woningcorporaties en diverse zorg- en onderwijsinstellingen.


Zie ook

Rechtsgebieden