Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Erfrecht

ErfrechtHet erfrecht bepaalt hoe bezittingen en schulden van de erflater overgaan op de erfgenamen. De notaris adviseert u over de beste manier om de langstlevende verzorgd achter te laten. Over testamenten en de afwikkeling daarvan. Over het aanstellen van executeur of bewindvoerder. Over belastingbesparing met estate planning.


Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht wordt door de notaris aangegeven wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om betalingen te doen. Deze verklaring bevat alle informatie die nodig is om aan te tonen dat de erfgenamen over de nalatenschap mogen beschikken. Deze verklaring is nodig om bijvoorbeeld blokkeringen op bankrekeningen op te heffen, deze op een andere naam te stellen of ze op te heffen.


Schenken

Door schenkingen over een aantal jaren te verdelen, kan optimaal gebruik gemaakt worden van de vrijstellingen die daarvoor vastgesteld zijn. De geschonken bedragen verlagen uw vermogen waardoor de nalatenschap waarover erfbelasting verschuldigd is kleiner wordt.


Meer dan een testament: aandacht voor de langstlevende

Een testament is één van de middelen om de langstlevende verzorgd achter te laten. Maar er is meer. Denk aan de mogelijkheden van pensioenen en verzekeringen. Of aan iets eenvoudigs als een en/of rekening. Samen met uw andere adviseurs adviseert de notaris over de optimale combinatie voor uw situatie.


Estate Planning

Meer


Dijkman & van Doorn

Nysingh werkt op het gebied van het erfrecht samen met notariskantoor Dijkman & van Doorn.

logo_dijkman_van_doorn

 

 

 

Rechtsgebieden