Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Europees recht

Europees RechtDe regelgeving van de Europese Unie speelt een grote rol in het economische leven, op een heel breed terrein. Nysingh beschikt over vooraanstaande experts met grote ervaring op het gebied van het Europees recht.

Meer


Producten op de EU-markt

Wilt u producten op de EU-markt brengen, dan krijgt u te maken met een complex aan regels, zowel van Europese als van nationale oorsprong, op het gebied van producteisen, zoals veterinaire of fytosanitaire voorschriften of veiligheidseisen.


Structuurfondsen (ESF, EFRO)

De EU-specialisten van Nysingh adviseren over de toepassing van de regelgeving op het gebied van de Europese structuurfondsen, bijvoorbeeld ook bij de opstelling van de eigen procedureregels door de decentrale overheid. Op het gebied van de terugvordering van in het kader van de structuurfondsen verstrekte EU-gelden, heeft Nysingh meerdere provincies bijgestaan in onderhandelingen met de Europese Commissie of in gerechtelijke procedures.

Rechtsgebieden