Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Familierecht

FamilierechtFamiliezaken vragen soms om een juridische aanpak. Denk aan het verzorgd achterlaten van de langstlevende. Huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten. Het voorkomen of uitstellen van belastingheffing en zeggenschap over vermogen. Bij veel ondernemers lopen onderneming en privé door elkaar. En soms is het toch wenselijk of noodzakelijk beide te scheiden. De familierecht advocaten en notarissen van Nysingh laveren tussen beide belangen. Ze snappen dat het niet alleen om geld gaat, maar ook om emoties.


Belastingheffing voorkomen of uitstellen

Natuurlijk. Als u het erop aan laat komen, is overgang van uw vermogen bij de wet geregeld. Maar wilt u deze overgang met zo min mogelijk belastingheffing gepaard laten gaan, dan moet u een plan hebben: estate planning.

Estate planning


Continuïteitsplanning

Een stilstaand bedrijf daalt snel in waarde. En waarschijnlijk vormt juist die waarde een groot deel van uw oudedagsvoorziening. Reden genoeg dus om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat uw onderneming doordraait wanneer u onverhoopt wegvalt.

Meer


Aandacht voor de langstlevende

Een testament is één van de middelen om de langstlevende verzorgd achter te laten. Maar er is meer. Denk aan pensioenen en verzekeringen. Of aan iets eenvoudigs als een en/of rekening.

Erfrecht


Dijkman & van Doorn

Nysingh werkt op het gebied van het familierecht samen met notariskantoor Dijkman & van Doorn.

logo_dijkman_van_doorn

 

 

 

Rechtsgebieden