Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Gezondheidsrecht

GezondheidsrechtDe gezondheidszorg is voorwerp van een serie ingrijpende transities. Er blijft onverminderd interne en externe aandacht voor kwaliteit van zorg. Zorgondernemerschap en transparantie spelen daarin de hoofdrol. Instellingen en professionals moeten hun wijze van werken en soms ook hun juridische structuur daarop aanpassen. Ingewikkelde operaties dus die vragen om gespecialiseerde kennis. De advocaten gezondheidsrecht van Nysingh zien de samenhang tussen veranderingen en beschikken samen over de benodigde integrale juridische expertise.


Preadvies: stelsel onder stress

Tessa van den Ende en Jaap Sijmons schreven een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht over de wijzigingen in het zorgstelsel van de afgelopen jaren en waar deze wijzigingen gezondheidsrechtelijke vragen over rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit raken.

Bestellen


Adviseren en procederen

De gespecialiseerde gezondheidsrechtadvocaten adviseren en procederen voor (zorg)instellingen, koepelorganisaties en beroepsbeoefenaren op het gebied van:

  • bestuursrechtelijke geschillen met de overheid (vergunningen, toezicht en tarieven)
  • interne en externe juridische verhoudingen (statuten, governance, toelating medisch specialisten, samenwerkings- en organisatieverbanden)
  • tuchtrecht

Rechtsgebieden