Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Grondbeleid en gebiedsontwikkeling

Het zijn roerige tijden voor het vastgoed en de ruimtelijke ontwikkeling. En bij grondbeleid en gebiedsontwikkeling spelen er altijd verschillende belangen. De ten aanzien van ontwikkelings­locaties actieve partijen hebben als inzet hun maatschappelijke dan wel commerciële doelstellingen te realiseren. Wil er echter concreet resultaat kunnen worden geboekt, dan zal er samengewerkt moeten worden tussen overheid en bedrijfsleven. En zijn er dus adequate afspraken nodig die bestand zijn tegen de toets aan wet- en regelgeving.


Ontwikkeling, realisatie en exploitatie

Of het nu gaat om advies of ondersteuning bij publiekprivate samenwerking (PPS), (Europese) aanbesteding, staatssteun, grondverwerving, de Wet voorkeursrecht gemeenten, commercieel huurrecht, bouwgeschillen, ruimtelijke ordening, parkmanagement of de overdracht van onroerend goed, de advocaten en notarissen van Nysingh begeleiden het gehele proces rondom de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vastgoed(projecten).


Zie ook

Rechtsgebieden