Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

ICT-recht

ICT-rechtInformatie- en communicatietechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Dat geldt dus ook voor de bijzondere juridische vraagstukken die daarbij horen. Denk aan duidelijke contracten met leveranciers van soft- en hardware. En de ontwikkeling en licentiëring daarvan. Service level agreements. Internetovereenkomsten, algemene voorwaarden en digitale handtekeningen bij digitaal en online ondernemen. Maar ook aan de privacy wetgeving en computercriminaliteit. Het ICT-recht is een complexe materie.


ICT-contracten

Al jaren schommelt het percentage mislukte ICT-projecten rond de 50%. Uit diverse onderzoeken komt een aantal belangrijke oorzaken voor het mislukken van projecten naar voren; onduidelijke specificaties van hetgeen geleverd wordt, verkeerde verwachtingen bij de opdrachtgever en slechte communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Goed opgestelde contracten kunnen deze oorzaken voor een belangrijk deel wegnemen. Lees nu de whitepaper over aandachtspunten bij ICT-contracten.

Whitepaper


Praktisch advies

De ICT-specialisten van Nysingh adviseren concreet en praktisch over diverse onderdelen binnen het ICT-recht.

  • auteursrecht
  • automatiseringsgeschillen
  • cookiewetgeving
  • databankenrecht
  • disclaimers
  • licentieovereenkomsten
  • outsourcing
  • privacyrecht
  • SLA
  • softwarecontracten

Rechtsgebieden