Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Intellectuele Eigendom

Intellectuele eigendomOf het nu om uw producten, merken of bijvoorbeeld de naam van uw onderneming gaat, bescherming van uw intellectuele eigendom is van groot belang. De advocaten van Nysingh adviseren u over het verkrijgen en handhaven van intellectuele eigendomsrechten. Zij hebben veel ervaring met inbreukzaken en weten precies wat te doen wanneer uw rechten worden geschonden. Of wanneer u zelf beschuldigd wordt van het maken van inbreuk. Onze IE-advocaten hebben daarnaast ruime ervaring met het opstellen van contracten, zoals geheimhoudings- en licentieovereenkomsten.


Optreden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten

mr. Tjibbe Fokkens

Een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om adequaat en snel te reageren indien een (mogelijke) inbreuk op deze rechten wordt gepleegd. In deze whitepaper worden de ins en outs van het handhaven van rechten op intellectuele eigendom (IE) besproken.

Download Whitepaper


Advocaatkosten vergoed?

Optreden tegen inbreuken hoeft niet duur te zijn. In zaken over intellectuele eigendomsrechten krijgt de rechthebbende vaak zijn volledige advocaatkosten vergoed door de tegenpartij, ook als de zaak wordt geschikt. Daarnaast kan in veel gevallen met succes aanspraak worden gemaakt op de winst die de inbreukmaker heeft behaald.


Praktisch advies

De IE specialisten van Nysingh adviseren concreet en praktisch over diverse onderdelen van het Intellectuele Eigendomsrecht.

 • auteursrecht
 • merkenrecht
 • modellenrecht
 • reclamerecht
 • handelsnaamrecht
 • domeinnamen
 • ongeoorloofde mededinging
 • onrechtmatige publicaties
 • portretrecht
 • mediarecht
 • naburige rechten
 • databankenrecht

Reclamerecht, een vak apart

Vergelijkende en misleidende reclame. Speciale regels bij tabaks-, alcohol- en geneesmiddelenreclame. De regelgeving rondom reclame is uitvoerig en complex. Daarom laten reclamebureaus en bedrijven die willen adverteren zich regelmatig adviseren door een specialist op dat gebied. Onze advocaten beoordelen de eerste opzet voor reclamecampagnes en begeleiden klachtenprocedures bij de Reclame Code Commissie door of tegen onze cliënten.

Rechtsgebieden