Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Letselschade

LetselschadeEen letselschade ontstaat ten gevolge van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout. Het vaststellen van aansprakelijkheid en de omvang van de diverse schadecomponenten levert veelvuldig complexe juridische vraagstukken op. Die vragen om een kritische benadering en waar mogelijk een pragmatische oplossing. De praktijk van het personenschaderecht wordt van oudsher door advocaten van Nysingh beoefend. Zij hebben veel ervaring in het adviseren en procederen in letselschadezaken.


Mediation

Mediation is een alternatieve vorm van geschiloplossing waarbij de verzekeraar en het slachtoffer onder leiding van een mediator in een vertrouwelijke setting op zoek gaan naar een oplossing in hun letselschadezaak. Mediation stimuleert onder meer de onderhandelingsbereidheid en creativiteit bij beide partijen. Het succespercentage van mediation in letselschade ligt boven de 80 procent. Ook voor een letselschademediation kunnen partijen bij een mediator van Nysingh terecht.

Meer


Wet deelgeschillen

Een letselschadezaak kent vaak een langdurig buitengerechtelijk traject. Bepaalde juridische discussies kunnen partijen soms langdurig verdeeld houden zodat een definitieve afwikkeling niet kan worden gerealiseerd. Sinds 1 juli 2010 is de Wet Deelgeschillen van kracht. Deze wet maakt het mogelijk dat partijen (eenzijdig of gezamenlijk) een juridisch probleem dat hen verdeeld houdt (een deelgeschil) aan de rechter kunnen voorleggen die daarover in een relatief eenvoudige en korte verzoekschriftprocedure beslist. Partijen kunnen vervolgens het buitengerechtelijk traject voortzetten om alsnog een minnelijke regeling te bereiken. Dit voorkomt dat partijen in een jarenlange bodemprocedure verzeild raken.

Rechtsgebieden