Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nadeelcompensatie

NadeelcompensatieBesluiten van de overheid kunnen rechtmatig zijn en toch kunnen de gevolgen van deze besluiten dusdanig zwaar drukken op een beperkte groep burgers dat de schade die deze groep lijdt voor vergoeding in aanmerking komt. Vergoeding van deze vorm van schade wordt nadeelcompensatie genoemd en komt bijvoorbeeld voor bij projecten zoals de aanleg en het onderhoud van wegen. Onze specialisten zijn betrokken bij grote projecten als schadeadviescommissie maar staan ook overheden en particulieren bij in deze nadeelcompensatieprocedures.

Rechtsgebieden