Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht heeft de afgelopen tijd een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. De introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), herzieningen van de Wet op de ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet, de steeds complexer wordende regelingen op het gebied van natuurbescherming. Bij elk project dat wordt ontwikkeld, groot of klein, komt het omgevingsrecht kijken. En juist door al die ontwikkelingen ziet men dan door de bomen het bos niet meer. De specialisten van Nysingh helpen u door het ‘moeras’ van het omgevingsrecht uw project te realiseren. En ook met de nieuwe Omgevingswet staan we u graag bij.


Praktisch opereren in procedures

Het is vaak onontkoombaar dat belanghebbenden bezwaar maken tegen besluiten die de ontwikkeling van een project mogelijk maken. Wij hebben veel ervaring in het optreden bij de bestuursrechter. Bestuursrechtelijke procedures kunnen soms heel lang duren wat leidt tot aanzienlijke vertraging. Wij proberen in procedures altijd zo te sturen dat er zo snel mogelijk een definitieve oplossing komt. Dat betekent: helder maken aan de bestuursrechter waar het om gaat en zelf oplossingen aandragen. Dus proactief opereren, niet reactief.


Zie ook

Rechtsgebieden