Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Ondernemingsrecht

De sectie Ondernemingsrecht kent uw onderneming en de context waarbinnen uw onderneming functioneert, zij heeft daar uitgebreide ervaring mee. Onder andere door de participatie in marktgroepen (Handel & Industrie, Food & Agri, Overheid, Zorg en Onderwijs) en aandachtsgebieden (Familiebedrijven en Fashion & Design) hebben de ondernemingsrechtspecialisten specifieke kennis van de markt en kunnen zij met de onderneming als volwaardig gesprekspartner sparren, ook buiten hun rechtsgebied.


Ondernemingsrecht en Nysingh

Wij maken als ondernemingsrecht advocaten een onderscheid tussen uw business en uw organisatie.

Voor wat betreft uw business begrijpen wij dat het maken van een product begint met een idee. Dat idee en de uitwerking daarvan dienen beschermd te worden.
Uiteindelijk wilt u het idee natuurlijk produceren. Hiervoor moet u machines aanschaffen, grondstoffen ingekocht en dit alles moet voldoen aan de daarvoor geldende regels en eisen van overheidswege. Daarbij moet alles gefinancierd worden en is het wellicht noodzakelijk om personeel aan te nemen.
Zodra het product geproduceerd is, dient u het te vermarkten en te distribueren naar distributiekanalen of rechtstreeks naar de eindafnemer. Tenslotte dienen de aftersales / garanties correct opgevolgd te worden.

OndernemingsrechtVoor wat betreft uw organisatie begrijpen wij hoe die het beste kan worden ingericht (governance) en gestructureerd. Zowel in goede tijden, als er sprake is van groei, door overnames of het aangaan van samenwerkingen, maar ook in minder goede tijden, als er sprake is van krimp door herstructurering. De ervaring, kennis en kunde op het gebied van insolventies waarover wij beschikken is daarbij zeer nuttig.
De sectie Ondernemingsrecht heeft specialisten die op hun rechtsgebied (commerciële contracten, corporate / M&A, Recovery, ICT en IE) hun kennis weten te vertalen naar praktische en pragmatische oplossingen voor de business en de organisatie van haar cliënten en beschikt over een kwalitatief hoogwaardig (internationaal) netwerk (TAGlaw).


Expertise

De sectie beschikt over expertise op de volgende gebieden:

Rechtsgebieden