Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Overheid & Duurzaamheid

Nysingh overheid en duurzaamheid

Dat onze planeet en haar natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn, is al enkele decennia  bekend. Inmiddels zijn de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering overal zichtbaar, met name in de poolgebieden. Dichter bij huis zien we dat de winning van aardgas ernstige risico’s meebrengt voor bewoners en bedrijven boven de Groningse aardgasbel. Ook de dichtbevolkte Nederlandse delta zal de gevolgen gaan ondervinden van de wereldwijde zeespiegelstijging.

 

Met name de toekomstige generaties zullen hiermee geconfronteerd worden. Een uitdaging op het gebied van overheid & duurzaamheid.

Deze gevolgen vragen om een herinrichting van de huidige samenleving en ontwikkeling van alternatieven op vele terreinen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de energietransitie van fossiele naar duurzame brandstoffen, het verduurzamen van gebouwen en een ander beheer van schaarse hulpbronnen.

Dit zijn maar enkele ontwikkelingen op het terrein van energietransitie en duurzaamheid die de (beleids)agenda de komende jaren zullen gaan bepalen. Zij resulteren in innovatieve projecten, waarin bij uitstek een nieuwe dynamiek zichtbaar is tussen overheid & duurzaamheid en het bedrijfsleven. Deze samenwerkingsvormen leiden tot vraagstukken die meerdere juridische disciplines bestrijken. Onze specialisten beschikken over specifieke expertise op de volgende gebieden:

Bent u ook betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op het terrein van energietransitie, duurzaamheid en overheid? Het team Energietransitie en Duurzaamheid helpt u graag hierbij! Neem vrijblijvend contact met ons op!

Rechtsgebieden