Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Overheid & Privacy

Privacy houdt de overheidspraktijk de afgelopen tijd onverminderd bezig. De wetgeving verandert in een snel tempo, onder meer met de in 2016 aangenomen Europese Privacyverordening (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG). Nederlandse overheden, bedrijven en instellingen moeten uiterlijk 25 mei 2018 aan deze verordening voldoen. De privacywetgeving is divers en kent zowel privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten.

De specialisten van Nysingh weten welke privacy-issues spelen rondom gegevensverwerking bij de overheid. Wij helpen u om uw privacybeleid in kaart te brengen, adviseren u hoe u de gegevens mag gebruiken en hoe u ze goed kunt beschermen. Met als doel uw dienstverlening, beleidsvorming en interne processen te optimaliseren. Niet alleen vanwege het belang om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, maar ook om het vertrouwen van burgers te behouden. Alleen met de vereiste zorgvuldigheid kunnen overheden rekenen op dit noodzakelijke vertrouwen van burgers, die veelal gegevens verplicht aan de overheid moeten afstaan.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen met betrekking tot het privacyrecht?
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Carola van Andel of een van de andere leden van het team.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Overheid special april 2017 | overheid en privacy

Rechtsgebieden