Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Overheid & Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden

Team Overheid & PrivacyHet kan u niet ontgaan zijn dat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Vanaf nu wordt bescherming van persoonsgegevens gereguleerd door de AVG. Ook voor overheden brengt deze nieuwe verordening veranderingen met zich.
Vooropgesteld moet worden dat de AVG geen grootschalige revolutie van regels met zich brengt. Er is eerder sprake van een evolutie: veel regels die al golden onder het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn aangepast aan de (technologische) ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar.

Nieuwe verplichtingen

Daarnaast introduceert de AVG ook een aantal nieuwe verplichtingen. Zo zijn alle overheden verplicht om een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen en dienen overheden aantoonbaar aan de AVG te voldoen. Met name in dit laatste aspect zit de grote ontwikkeling van de AVG. De eis van aantoonbaarheid vergt dat overheden en andere organisaties goed vastleggen welke persoonsgegevens zij verwerken en voor welke doeleinden de diverse verwerkingen plaatsvinden.
In de aanloop naar de inwerkingtreding van de AVG hebben veel overheden al een belangrijke stap gezet in de implementatie van de AVG. Toch merken wij dat veel bij cliënten de documentatie nog niet volledig gereed is. Bent u benieuwd of uw documentatie AVG-proof is of heeft u andere vragen op het gebied van privacy? Het team Overheid & Privacy helpt u graag verder met haar juridische AVG-scan.

Meer weten over privacy?

Wilt u meer weten over privacy, neem dan gerust contact op met het team Overheid & Privacy, met Carola van Andel, E: carola.vanandel@nysingh.nl | T: 088 752 02 19 | M: 06 13 00 45 93 of Maarten van Nijendaal, E: maarten.vannijendaal@nysingh.nl | T: 088 752 02 19 | M: 06 22 17 66 54.

 

Rechtsgebieden